In Memoriam prof. Leopold Sorta

Sorta, Leopold (Sušak, 31. I. 1891 – Zagreb, 26. X. 1956), brodograđevni inženjer, jedan od prvih profesora Tehničke visoke škole u Zagrebu i osnivač modernog studija brodogradnje u Hrvatskoj.

Studirao je na strojarskom odjelu Visoke tehničke škole u Münchenu (TH München) te nastavio na brodograđevnom odjelu Visoke tehničke škole u Charlottenburgu kraj Berlina (TH Berlin), gdje je diplomirao 1914. Početkom I. svj. rata dodijeljen je austrougarskoj mornarici u svojstvu inženjera brodogradnje. Službovao je u brodogradilištima Ganz-Danubius ( 3. maj brodogradilište) u Rijeci i Friedrich Krupp-Germaniawerft u Kielu. Radio je kao konstruktor ratnih brodova i podmornica te bio voditelj konstrukcijskoga biroa. Sudjelovao je u projektiranju bojnoga broda Szent István, porinutoga u Rijeci 1914., jednoga od najmodernijih i najmoćnijih ratnih brodova u Europi.

Na poziv profesorskoga vijeća Tehničke visoke škole u Zagrebu (od 1926. Tehnički fakultet) započeo je 1919. svoju nastavničku djelatnost. Godine 1923. izabran je u zvanje redovitoga profesora. Kao pionir visokoškolske nastave iz područja brodogradnje, uz profesora. Predavao je niz kolegija na brodograđevnom i strojarskom odjelu: Brodske linije, Teorija broda, Propeleri, Brodski kotlovi, Brodski pomoćni strojevi, Parni kotlovi, Elementi strojeva, Prenosila i dizala i dr. Vodio je 1925. gradnju i osnutak Laboratorija za strojarstvo na današnjem Rooseveltovu trgu, gdje su se nalazile i stanice za ispitivanje automobilskih i zrakoplovnih motora.

Smatra se tvorcem domaće suvremene tehničke terminologije, poglavito brodograđevne i brodostrojarske, polazio je od njemačkih, francuskih i talijanskih referencija. Uvidjevši važnost stručne literature na hrvatskome jeziku, napisao je skripta Teorija broda I (1949) i II (1950).

Bivši studenti profesora Sorte osnovali su 1974. simpozij Teorija i praksa brodogradnje – in memoriam prof. Leopold Sorta kao oblik komuniciranja, razmjene znanja i iskustva unutar struke, koji se održava redovito svake dvije godine. Ulica uz → Brodarski institut u Zagrebu nosi njegovo ime.

Izvor: Hrvatska tehnička enciklopedija

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×